magaan ang kamay (magaán ang kamáy) Filipino/Tagalog term