magaan ang katawan (magaán ang katawán) Filipino/Tagalog term