magaling ang bibig (magalíng ang bibíg) Filipino/Tagalog term