magaling ang kamay (magalíng ang kamáy) Filipino/Tagalog term