magaling na bata (magalíng na batà) Filipino/Tagalog term