magsagap ng alimuom (magsagáp ng alimuom) Filipino/Tagalog term