magwalang-bahala (magwaláng-bahalà) Filipino/Tagalog term