mahaba ang alulod (mahabà ang alulód) Filipino/Tagalog term