mahaba ang buntot (mahabà ang buntót) Filipino/Tagalog term