makapal ang mukha (makapál ang mukhá) Filipino/Tagalog term