malakas ang kapit (malakás ang kapit) Filipino/Tagalog term