malakas ang loob (malakás ang loób) Filipino/Tagalog term