malakas na ang bagwis (malakás na ang bagwís) Filipino/Tagalog term