mamumulaklak ang hagdanan (mamúmulaklák ang hagdanan) Filipino/Tagalog term