maningil ng buhay (maningíl ng buhay) Filipino/Tagalog term