masakit sa loob (masakít sa loób) Filipino/Tagalog term