masama ang bibig (masamá ang bibíg) Filipino/Tagalog term