masama ang katawan (masamâ ang katawán) Filipino/Tagalog term