masama ang lagay (masamá ang lagáy) Filipino/Tagalog term