masama ang loob (masamâ ang loób) Filipino/Tagalog term