masama ang mukha (masamâ ang mukhâ) Filipino/Tagalog term