masama ang panahon (masamâ ang panahón) Filipino/Tagalog term