masama ang tubo ng dila (masamâ ang tubò ng dilà) Filipino/Tagalog term