may lakas ng bibig (may lakás ng bibíg) Filipino/Tagalog term