nakaisang-palad (nákaisáng-palad) Filipino/Tagalog term