nakakita ng mga bituin (nakákita ng mga bituin) Filipino/Tagalog term