nagdadalang-tao (nagdádaláng-tao) Filipino/Tagalog term