nagdalang-awa (nagdaláng-awà) Filipino/Tagalog term