naghuhugas ng kamay (naghúhugas ng kamáy) Filipino/Tagalog term