naghari ang katahimikan (nagharì ang katáhimikan) Filipino/Tagalog term