naghalukipkip ng kamay (naghalukipkíp ng kamáy) Filipino/Tagalog term