nagkabuhul-buhol ang hininga (nagkábuhúl-buhól ang hiningá) Filipino/Tagalog term