nagkaisang-puso (nagkaisáng-pusò) Filipino/Tagalog term