naglalakad sa liwanag ng buwan (naglálakád sa liwanag ng buwán) Filipino/Tagalog term