naglalako ng asin (naglálakô ng asín) Filipino/Tagalog term