nagpapatirapa sa paanan (nagpápatirapâ sa paanán) Filipino/Tagalog term