nagpapasan ng krus (nagpápasán ng krus) Filipino/Tagalog term