nakipag-isang-dibdib (nakipag-isáng-dibdíb) Filipino/Tagalog term