nakikipagbulungan sa bulati (nakíkipagbulungan sa bulati) Filipino/Tagalog term