napagbuhatan ng kamay (napagbuhatan ng kamáy) Filipino/Tagalog term