napasakan ang bibig (napasakan ang bibíg) Filipino/Tagalog term