nawalan ng bibig (nawalán ng bibíg) Filipino/Tagalog term