nilipasan ng panahon (nilipasan ng panahón) Filipino/Tagalog term