parang walang buto (parang waláng butó) Filipino/Tagalog term