parang walang bituka (parang waláng bituka) Filipino/Tagalog term