pinapanday ang isip (pinápandáy ang isip) Filipino/Tagalog term