pinakibit ang balikat (pinakibít ang balikat) Filipino/Tagalog term