pinakain ng alikabok (pinakain ng alikabók) Filipino/Tagalog term