sugat ng puso (sugat ng pusò) Filipino/Tagalog term