sumiklab ang digmaan (sumikláb ang digmaan) Filipino/Tagalog term